Velkommen til YoungFinance.

Hva er Young Finance?

YoungFinance er møteplassen for unge finanspersoner i Bergensregionen. Foruten å sikre et godt miljø og muligheter for nettverksbygging blant den yngre garde i Bergens finansliv, vil organisasjonen bidra til kompetanseheving gjennom å tilby relevante foredrag og seminarer til medlemmene.

Les mer om YoungFinance Bergen her!
Les om våre kommende arrangementer her.
Registrer deg her for å bli medlem av YoungFinance Bergen.

Våre samarbeidspartnere

YoungFinance blir mulig gjennom støtten fra våre samarbeidspartnere. Organisasjonen oppleverer god respons fra finansmiljøet i Bergen, og vi er takknemlige for og stolte over at flere sentrale aktører har valg å inngå samarbeidsavtaler med YoungFinance. Les mer om dem her.