Hva er YoungFinance?

YoungFinance er en møteplass for unge finanspersoner i Bergensregionen. YoungFinance skal være en arena for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, få nye impulser, utvide horisonter, bygge relasjoner og ikke minst – ha det gøy! Foruten å sikre et yrende miljø blant den yngre garde i Bergens finansliv, vil YoungFinance bidra til kompetanseheving gjennom en innholdsrik faglig agenda.

Hvor skal vi?

YoungFinance skal bidra til å fremme Bergen som finansby gjennom å gi grobunn for initiativ og samarbeid. YoungFinance vil også fremme Bergen som attraktivt alternativ for nye finanstalent. Vi håper at initiativet vil bære frukter i form av tettere nettverk blant finansbyens fremtidige ledere, økt kunnskapsdeling og samarbeid og en grobunn for nye ideer og satsninger.

Hva gjør vi?

YoungFinance arrangerer jevnlig relevante seminarer, workshops og foredrag. Vi lover spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Som YoungFinance-medlem blir du i tillegg invitert til ulike sosiale sammenkomster. YoungFinance-året byr på både Kick-Off, Julebord, Vinterleker og Sommerfest. Følg oss på facebook for løpende oppdateringer.

Hvordan bli medlem?

Individuelt medlemskap koster kr 450 per år. Innmelding skjer ved å
1) sende mail med navn, bedrift og stilling til medlem@youngfinance.no. Vi tilbyr også gunstige bedriftspakker
2) betale kontigent som blir tilsendt

Kontakt oss

Stine Sofie Grindheim
Leder
m: 416 67 038

Petter Idar Bruåsdal
Nestleder
m: 979 74 316

Styret/

Stine Sofie Grindheim
Leder

Petter Idar Bruåsdal
Nestleder

Chriss Salbu
Økonomiansvarlig

Fredrik Bruskeland
PR- og Digitalansvarlig

Caroline Kleiven
Arrangementsansvarlig

Benedicte Pedersen
Medlemsansvarlig

Hilde Farestvedt
Sponsoransvarlig

Hovedsamarbeidspartnere/